Werkwijze

Het Lerend Netwerk is een interactieve site waarop professionals die werken met kinderen met NMA informatie kunnen halen, brengen en delen.

Wil je als professional (fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, kinderrevalidatiearts of andere professional betrokken bij kinderen met neuromusculaire aandoeningen) meedoen met dit Lerend Netwerk? Meld je dan aan via de button rechts bovenin de pagina.

Werkwijze zorgzoeker:

Bij het aanmelden wordt gevraagd naar discipline en locatie. Deze worden vervolgens (na toestemming) opgenomen in de zorgzoeker. Het doel daarvan is tweeledig. Op deze manier kunnen collega’s in dezelfde regio elkaar gemakkelijk vinden om op regionaal gebied samen te werken. Daarnaast geeft het een landelijk overzicht van paramedici die werken met / ervaring hebben met de zorg voor kinderen met een NMA.